Leasing Nedir? Faydaları Nelerdir?

Leasing Nedir? Leasingin Faydaları Nelerdir? Leasing Şirket Türleri Nelerdir? Tüm detaylar için…

0
201
Leasing Nedir? Faydaları Nelerdir?

Leasing Nedir?

Kelime anlamı ile leasing, herhangi bir malın yatırımcı tarafından satın alınmamasını, yatırımcı tarafından alınması yerine leasing şirketi tarafından alınarak yatırımcıya belli bir dönem boyunca kiralanmasını ifade etmektedir. Oluşturulan bu sistemde, yatırımcı ilgili şirkete kira bedelini taksitler halinde ödemektedir.

En kısa tabiri ile ifade edilecek olunur ise, leasing kavramının karşılığı finansal kiralama olarak görülmektedir. Sistemde malın mülkiyeti tamamen hizmeti sağlayan şirkete aittir.

Leasing’in Faydaları Nelerdir?

Uygulanan bu sistemde, yatırımcılar sermayelerini ürünü satın almaya yöneltmemektedir. Satın alınacak ürün bedelinin diğer yatırımlarda kullanılacak olması, tüm yatırımcılar açısından sermaye hareketliliği sağlamaktadır. Yatırımcılar bu sayede sadece eşit dilimler halinde kirama bedeli ödemekte, sermayeleri tamamen kendilerine kalmaktadır. Kiralama olarak belirtilen sözleşme döneminin bitiminden sonra ise, malın mülkiyeti tamamen sembolik bedeller karşılığında kiracıya verilmektedir, İfadeden anlaşılacağı üzere, mülkiyet tamamen leasing şirketinde bulunmaktadır.

Kiracıların kira bedellerinin tamamını gider olarak kaydedebilmesi de, sistemin faydaları arasında bulunmaktadır.  Kiracı olarak ifade edilen yatırımcılar, ihtiyaç duyduğu tüm makineleri, ekipmanları ya da diğer malları kendi sermayelerini kullanarak satın almak yerine, hizmet sunan şirketlere bu ürünleri satın aldırmakta ve finansman sağlar konuma geçmektedirler. Makine, ekipman ya da diğer malların sahibi leasing şirketleri olmak ile birlikte, belirlenen sözleşme süreci kapsamınca kullanım hakları tamamen kiracıya ait olmaktadır. Kullanım esnasında kiralanan malların, ekipmanların ya da makinelerin ihtiyaç duyulan tüm bakım ve onarım giderleri kiracıya ait olmaktadır.

Genel olarak uygulanan sözleşme süresi 4 yıl olarak belirlenmektedir. İşletme süresi, ekonomik yararlanma süresi ve teknolojik niteliği bakımından sözleşmelerin 4 yıldan kısa olacağı ön görülüyor ise, bu kapsama giren malların hazine müsteşarlığınca onaylanması gerekmektedir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında, finansal kiralama sözleşmesi olarak ifade edilen sözleşme tanzim edilmektedir. Uygulanan bu yöntem ise, işlemsel leasing olarak bilinmektedir.

Leasing Şirket Türleri Nelerdir?

Üretici/satıcı tabanlı leasing işletmeleri, bağımsız leasing işletmeleri, acente/yapılandırıcı leasing işletmeleri şirket türleri arasında yer almaktadır. Satıcı leasing işletmeleri, satışını yaptıkları ürünleri daha uygun ödeme planları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine sunma maksadı ile yapılanmış işletmelerdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here