Su Ürünleri Kültür Balıkçılığı Kredisi Nedir?

Su Ürünleri Kültür Balıkçılığı Kredisi Nedir? Su Ürünleri Kültür balıkçılığı Kredisi Özellikleri! Almak İçin Gereken Belgeler! Detaylar için…

0
1424
Su Ürünleri Kültür Balıkçılığı Kredisi Nedir?

Su ürünleri kültür balıkçılığı kredisi, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylanan projeler dahilinde su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyen, gerçek ya da tüzel kişiliklere veya su ürünleri yetiştiriciliği yapan gerçek ya da tüzel kişiliklere verilmektedir. Bu tip bir kredinin açılmasının temel amacı, işletmelerde bulunan yavru balıklar, ilaç ve yem masraflarının karşılanması ile enerji, su ve işçilik masraflarının karşılanması olarak belirlenmiştir.

Su Ürünleri Kültür balıkçılığı Kredisi Özellikleri

Bu krediden yararlanmak iki şekilde mümkün olmaktadır. Birincisi, onaylı projeler dahilinde su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerine başlamak, ikincisi ise, su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinde bulunan işletmelerin desteklenmesidir. Her iki kedi tipinin de ortak özellikleri bulunmaktadır. İşletme maliyetlerinin %85 oranında karşılanması kredide 24 aya kadar uzanan ödeme vadelerinin oluşturulması, 3, 6, 9 ya da 12 aya kadar değişen aylık ödeme planlarının meydana getirilmesi su ürünleri kültür balıkçılığı kredisi özellikleri arasında yer almaktadır. Desteklenen su ürünleri yatırım kredileri arasında, havuz veya kafes gibi her cins su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinin kurulması, kuluçkahane teşkil edilmesi veya sistemlerin kapalı devre üretim sistemine dönüştürülmesi gibi projeler yer almaktadır. Ayrıca, bu projelere yönelik ekipman ve alet alımı gibi ihtiyaçlarda, kredi kapsamına alınmaktadır.

Su Ürünleri Kültür Balıkçılığı Kredisi Almak İçin Gereken Belgeler

İhtiyaç sahipleri ya da bu alanda üretim yapmak isteyenler, su ürünleri kültür balıkçılığı kredisi almak için, ilgili bankalara belge sunmak zorundadırlar. Su ürünleri yetiştiricilik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, çiftçilik belgesi, su ürünleri izin belgesi gibi belgeler, bankalar tarafından talep edilmektedir. Ayrıca, tüzel kişiliklerin bu krediye müracaat etmeleri halinde, oda kayıt belgesi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, noter tasdikli imza sirküleri gibi belgeleri de sunması gerekmektedir. Ayrıca, tüzel kişilikler kredi talebinde, bilanço ile gelir tablolarını, kira kontratı ve tapu kaydı gibi tarımsal işletmeyi teşvik eden belgeleri ve alacakları krediye karşılık gösterebilecekleri teminatlara ilişkin belgeleri de, kredi talep edecekleri bankaya sunmak zorundadırlar.

Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği konusunda kredi kullanmak isteyenlerden talep edilen belgeler ya da bu belgelere ilave olarak istenilen belgeler hakkında detaylı bilgiler, ilgili bankaların şubelerinden öğrenilebilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here