Yatırım Fonları!

Yatırım Fonları! Yatırım Fonu Ne Demektir? Yatırım Fonu Kullanmanın Avantajları Nelerdir? Detaylar İçin…

0
993
Yatırım Fonları!

Yatırım Fonu Ne Demektir?

“Yatırım fonu kısaca” : Vatandaştan biriktirilen paraların hisse senedi, bono, tahvil, altın vb. sermaye sektör ürünlerinde değerlendirilmek için bir havuzda bir araya getirilmesi (portföy) ve bu fonların, fon yöneticileri vasıtasıyla yönetilmesi işine dayanan bir birikim aracıdır.

Yatırım fonları içinde, ülkemizde oluşturulmuş ve etkinlik gösteren firmaların hisse senetleri, dış ülkelere ait firmaların hisse senetleri, ülkemizde ve yabancı borsalarda muamele gören altın, gümüş, elmas vb. kıymetli madenler ve bu madenlere kapsamında ihraç edilen ve borsa sektörlerinde muamele gören sermaye araçlarını gösterebiliriz. Ek olarak, Türk özel ve kamu işletmelerine ilişkin borçlanma senetleri, yabancı özel ve kamu işletmelerine bağlı hisse senetleri fon birikim araçları şeklinde kabul edilir.

Fon girişimcileri, yatırım fonlarının bir araya getirildiği havuza müşterek olur. Bunu acente hisse senetleri gibi de tasvir edebiliriz. Hisse senedi alınan firmaya ne şekilde müşterek olunuyorsa, o acente hakkında hak sahibi olunuyorsa fon girişimcileri de birebir aynı haklara sahip olurlar. Yalnızca fon girişimcileri, fon yönetimine katılma hakları mevcut değildir. Fon oluşturmak için sermaye piyasası kur ulunun izin ve kontrolü icap etmektedir. Kuruldan kullanılan izin ve kur ulun belirleniş kur allarına nazaran bankalar, aracı kurumlar, sigorta firmaları ve destek sandıkları fonu kurucuları olabilirler. Fon oluşturucusu, mevzuat kur allarına nazaran fon portföyünü istediği gibi kurma hakkına sahiptir.

Yatırım fonlarında yer alan kıymetlerin sektör değerlerinin terfi etmesi de fon portföyün değerinin artmasını ve fon fiyatının yükselmesini sağlar. Fon tipleri içinde, tahvil ve bono fonu, hisse senedi fonu, piyasa fonu, altın fonu, karma fon, likit fon, özel fon, muhafaza etme hedefli fon, garantili fon, serbest fon yer almaktadır. Yatırım fonlar a ve b yatırım fonları şeklinde iki gruba ayrılır. A tipi fonu, portföy değerinin aylık ağırlıklı tahmini bazda minimum %25’ini, sürekli şekilde, Türk firmalarının hisse senetlerine yatırmış olan fonlardır.

Hisse senetleri haricinde kalan yatırım fonlarına ise b tipi fon adı verilir. Fonlar rehin edilemez, üçüncü şahıslara aktarılamaz ve haczedilemez. Yatırım fonu oluşturucusu fon yönetimi için portföy yöneticisi belirler ve portföy yöneticisine yönetim ücreti ismi altında hizmet komisyonu ödenir.

En son girişimcilerin, yatırım fonu tercihinde, fonun niteliklerini, portföy kapsamını iyi tercih etmelidir. Zira yatırım fonlarının bu özelliklerine nazaran gelir getireceği gibi kayıpların yaşanabileceği bilinmelidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here